Arbetssätt

För varje projekt tillsätts en arbetsgrupp som leds av en projektledare. Projektledaren skall kunna överblicka projektet under hela produktionstiden och fortlöpande se över utveckling och arbetsfördelning inom gruppen med beaktande leveranstiden. Samtliga arbetsinstruktioner (layout, ritningar, arbetsorder, referensbilder m.m.) hanteras direkt av arbetsgruppen via datorer i monteringshallen. Under hela tillverkningsprocessen dokumenteras projektet fortlöpande och innan leveransen följer en veckas intensiv provkörning. Som kund har ni möjlighet att följa er pågående byggnation och även kunna ladda hem samtliga underlag som berör projektet via vår hemsida med er personliga inloggningsfunktion.