SPECIALFORDON

Våra möjligheter att utveckla och tillmötesgå våra kunders önskemål att bygga specialfordon är i princip obegränsade. Vi har genom åren levererat en rad olika specialfordon för brand och räddningsarbete såsom kranbilar, Unimog, mindre insatsbilar, specialutrustade fordon (dykbil) m.m.
SPECIALFORDON Insatsbil Övningskabiner Tärrengbil


Släck/räddningsbil Nybro Räddningstjänst


Genom åren har Sala Brand kundanpassat och utvecklat ett flertal tekniska lösningar och funktioner.
Magirus (Magirus Feuerwehrwerke) är en av världens ledande specialister och tillverkare av räddningsfordon och utrustning för brandbekämpning.Företaget grundades 1866 i Linz, Österike av Johann Rosenbauer som ett trading företag av brandutrustning. Rosenbauer är idag ett av världens största företag som utvecklar brand och räddningsutrustning.