Läs mer om hur vi är organiserade och arbetar på vår produktionsavdelning.


Information om hur projektering och tillverkningsprocessen går till vid produktionen av ert fordon.


Genom åren har Sala Brand kundanpassat och utvecklat ett flertal tekniska lösningar och funktioner.


Sala Brand AB har certifierat kvalitets- och miljöledningssystem enligt standard ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004.