Produktion


Kvalitet och miljö

FÖRETAGSPOLICY
Sala Brand AB levererar funktionsanpassade produkter i enlighet med gällande lagar och krav. Genom systematiskt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete utvecklar och förbättrar vi ständigt vår verksamhet så att våra kunders förväntade och ej uttalade krav uppfylls samt att vår personals välbefinnande sätts i fokus.

Sala Brand AB har certifierat kvalitets- och miljöledningssystem enligt standard ISO 9001:2008
och ISO 14001:2004.