INDUSTRIBRANDBIL

Industribrandbilen används främst vid kemikalie och oljeraffinaderier där kraven på omedelbara och kraftfulla insatser erfordras. Utmärkande för fordonet är oftast en högre pumpkapacitet, större skumvätsketank, gasvarning och radiostyrda funktioner för pump, kanon och skuminblandningssystem.
INDUSTRIBRANDBIL


Släck/räddningsbil Nybro Räddningstjänst


Genom åren har Sala Brand kundanpassat och utvecklat ett flertal tekniska lösningar och funktioner.
Magirus (Magirus Feuerwehrwerke) är en av världens ledande specialister och tillverkare av räddningsfordon och utrustning för brandbekämpning.Företaget grundades 1866 i Linz, Österike av Johann Rosenbauer som ett trading företag av brandutrustning. Rosenbauer är idag ett av världens största företag som utvecklar brand och räddningsutrustning.